تعداد محصول: 3 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
S432V


0
پردازنده های قدرتمند چهار هسته ای
كاربری 16 ساعته در 7 روز هفته
انتقال آسان اطلاعات (Built-in Connectivity)
اتصال زنجیره ای مانیتور ها (Daisy Chain)
S492V


0
پردازنده های قدرتمند چهار هسته ای
كاربری 16 ساعته در 7 روز هفته
انتقال آسان اطلاعات (Built-in Connectivity)
اتصال زنجیره ای مانیتور ها (Daisy Chain)
S552V


0
پردازنده های قدرتمند چهار هسته ای
كاربری 16 ساعته در 7 روز هفته
انتقال آسان اطلاعات (Built-in Connectivity)
اتصال زنجیره ای مانیتور ها (Daisy Chain)