تعداد محصول: 3 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
XVW-721


5
نمودار مصرف انرژی ++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
مجهز به قفل كودك
XVW-722C


5
نمودار مصرف انرژی ++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
مجهز به قفل كودك
XVW-723SC


5
نمودار مصرف انرژی ++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
مجهز به قفل كودك