تعداد محصول: 4 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
PN-Y325


0
سایز قطر تصویر: 32 اینچ (80.1 سانتیمتر مورب)
وضوح تصویر: 1080*1920 پیكسل (Full HD)
نسبت كنتراست: 3000:1
درجه روشنایی:350cd/m2
PN-Y555


0
سایز قطر تصویر: 55 اینچ (138.8 سانتیمتر مورب)
وضوح تصویر: 1080*1920 پیكسل (Full HD)
نسبت كنتراست: 1300:1
درجه روشنایی:450cd/m2
PN-Y475


0
مانیتور صنعتی با وضوح تصویر Full HD
سایز قطر تصویر: 47 اینچ (119.3 سانتیمتر مورب)
وضوح تصویر: 1920x1080 پیكسل
نسبت كنتراست: 1300:1
PN-Y425


0
سایز قطر تصویر: 42 اینچ (106.7 سانتیمتر مورب)
وضوح تصویر: 1080*1920 پیكسل (Full HD)
نسبت كنتراست: 1300:1
درجه روشنایی:450cd/m2