ال ای دی ULTRA HD - 4K
بهترین تلویزیون ال ای دی 4K (اولترا اچ دی )هوشمند ایكس ویژن را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون های هوشمند یا تلویزیون با گیرنده دیجیتال داخلی انتخاب كنید و یا تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی: Full HD و مگا كنتراست، و غیره فیلتر كنید.
 
ال ای دی هوشمند
بهترین تلویزیون ال ای دی هوشمند ایكس ویژن را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون های هوشمند و یا تلویزیون با گیرنده دیجیتال داخلی انتخاب كنید و یا تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی: Full HD و مگا كنتراست، و غیره فیلتر كنید.
 
ال ای دی
بهترین تلویزیون ال ای دی شارپ و ایكس ویژن را از بین تلویزیون های مادیران پیدا كنید. شما می توانید تلویزیون های سه بعدی و یا تلویزیون با گیرنده دیجیتال داخلی انتخاب كنید و یا تلویزیون ها را براساس مشخصات فنی: Full HD و مگا كنتراست، چهار رنگ RGBY (كواترون) و غیره فیلتر كنید.